Tangsø Fritidsordning og Klub

Tangsø Fritidsordning er en selvejende institution, som er stiftet den 24. november 1997.

Hvad er Tangsø Fritidsordning?
Tangsø Fritidsordning og ungdomsklub er en selvejende institution under Tangsø Forende Sportsklubber.
Pr. 1. august 2013 indgik vi en partnerskabsaftale med Lemvig Kommune om varetagelsen af pasning af skolebørn før og efter skoletid.
Tangsø Fritidsordning er et fristed for børn i fra 0. til 9. klasse.
Målet med Tangsø Fritidsordning er, at børnene igennem en bred vifte af inden- og udendørs aktiviteter skal få et indblik i de aktiviteter og udviklingsmuligheder, disse aktiviteter har og derigennem give børnene en alsidig motorisk og social udvikling, til gavn for såvel indlæring som fysisk og psykisk velvære.

Dette vil forhåbentlig give børnene mulighed for at finde nogle fritidsaktiviteter, der fanger deres interesse, så vi hermed er med til at “skubbe”/motivere børnene til en aktiv fritid.

Hvert år er der indskrivnings aften på Tangsø skole for de nye 0 klasses børn, her er både skolen og TFO repræsenteret.

Vi er meget opmærksomme på VORES TFO er et sted hvor det er rart at være.

Det arbejder vi med gennem legen. Vi skaber trivsel i børnegruppen. Om det er vores 2 drenge der spiller boldt ude eller leger i rulleskøjtehallen.

Helle der maler og tegner med børnene eller jeg som klarer fastlåste konflikter mellem to børn, konflikter der kan have kørt hele dagen både i SKOLE og TFO.

Vi vender alle situationer i personalegruppen på vores ugentlige P-møder. Vi guider og lærer hinanden hvordan konflikterne kan klarest bedst muligt for det enkelte barn. Vi jubler når vi vender en uhensigtsmæssigt adfærds mønster til noget godt og solidt for det enkelte barn. Mine medarbejder bliver skolet i hvordan man hjælper hinanden, bruger hinandens erfaring og lærer af tidligere situationer.

Vi er meget ude og altid aktive. I dårligt vejr bruger vi rulleskøjtehallen. Vi hygger med børn i eks GK bålhytten. Snakker med børnene, binder et snørebånd, sender, henter og bringer børn der skal til div fritidsaktiviteter. Drengene sætter alle typer lege i gang både ude og inde. Alt fra knytte armbånd. Bygge huler, tegne med kridt. Vi mener ikke selv vi har drenge, pige lege, vi leger alle sammen, sammen.

Vi har den bedste beliggenhed, om sommeren, faktisk alle de gode dage fra juni- sep står køkkendøren åben. Vi tegner, laver perler projekter, snitter i træ. Og forbereder eks kanel-snegle ude alt kan næsten trækkes ud som leg. Hallerne bruger vi til alt, fra mini OL. Stop dans. Svømning. Jorden er giftig osv.

Alt det børnene foreslår. Næsten alt kan lade sig gøre

 Børnene bestemmer oftest legene og er også medstyrer af legenes udvikling. Vi ser Selvbestemmelse og medbestemmelse som en ting der udvikler og får børnene til at ”gro” som vi ønsker for hvert enkelt barn. Vi griber, vejret, dagen, humøret i børnegruppen, og skaber rammerne for nogle gode solide dage i TFO. Vi voksne kan have lige så mange planer, men hvis børnene pludselig er grebet af haletudsernes udvikling i søen, så er det der vi går ned… Vi er her for børnene, de er her ikke for vores skyld.

Der er tænkt meget over brug af mobiltelefoner i TFO. Vi er både for og imod.

Senior børnene altså børn fra 4 klasse og op, må bruge dem efter 15.30 hver dag. De børn hvor forældrene eks er skilte, må efter aftale med os have mobilen på sig på de dage der er bytte dage. Vi oplever det giver tryghed.

Vi har haft det oppe at vende med ”forældrerødderne” for et par år siden, de ønsker flerstemmigt et naturligt forhold til børn og mobil tlf..

 PC-spil er i en rivende udvikling. Mine forældrerødder bliver en gang imellem spurt vedr. et spil. Hvis det er noget forældrene, lader dem bruge derhjemme må de også i TFO. Vi er endvidere så heldige at have en meget IT kyndig medarbejder. Han hjælper med alt der har med computer at gøre.

 Pt, Har vi 5 nationaliteter, og vi nyder forskellighederne og lærer så meget af hinandens kultur. Vi har i perioder kørt alfabet sange. Sanglege, rim og remser lavet karton lege til hvor man tæller og siger ting, arbejdet med Flip flapper, Osv. Vi arbejder meget med sprog. Vi prøver Ikke at rette for meget på børnene når vi er i større grupper. Børnene skal være trykke og turde åbne munden.

Da vi har flere nationaliteter, er grammatikken ikke det vigtigste. At turde stå frem, række fingrene op osv er det vigtigste. Derudover prøver vi at modererer deres sprog, mht. at bande. Bruge gode (positive ord) om hinanden, ting osv.

SUNDHED FOR OS ER MANGE TING. Det er at have det godt med sig selv, sin egen krop sit eget jeg. At have gode relationerne til de andre både voksne og børn i TFO.

Her I vores TFO er det også at få et måltid mad (gratis), når man kommer fra skole. Hvis man er sulten eller tørstig kan man ikke yde og have overskud til andre.

Sundhed for os er også at passe på vores jord, på skift have hønse spanden (resterne med hjem).

At være Fysisk aktiv, i haller, svømmehaller, stadion, vores 2. legepladser osv…

Hvilke tanker er der gjort omkring eftermiddagsmadens kvaliteter?

Eftermiddagsmad er meget vigtigt i TFO. Vi giver børnene. Der er flere som ikke gider madpakker mm. Og det første ordentlige mad de får, er vores måltid.

Jeg er kok, så jeg ved hvad de får og hvad tingen indeholder.

Dog vil jeg sige, vi får datovarer fra SPAR hver dag og vi nyder det vi får. Børnene har lært at der måske ikke altid får det samme. Menuerne spænder over hvad jeg kan trylle frem….

Vi arbejder med fællesskaber og inddragelse

Jeg er nok som leder den gammeldags type (jeg er jo også halvgammel). Vi behandler hinanden ordentligt. Vi giver plads til store og små. Man er altid for evigt og altid et TFO-barn. Der er altid plads på et fodboldhold også selv om man måske ikke er en topscore.

Vi hjælper med sociale relationer. Hjælper med legeaftaler. Får klassernes dronninger og konger til at blive skønne rollemodeller i stedet for: Dig kan jeg lide, dig kan jeg ikke lide.

Vi snakker med børnene og stopper uhensigtsmæssigt adfærd over for hinanden…

Vi har altid tid til en 5 min snak her og nu i køkkenet eller garderoben. Ved længere snakke med lukket døre aftaler vi tid enten samme dag eller dagen efter. Vi gør alt for et godt samarbejde.

Vi har et velfungerende forældreråd.

Og en supergod lukket FB-gruppe. I vil i det daglige kunne følge med i billeder og opslag.

Menu - Tangsø Idrætscenter
Tangsø Idrætscenter