Kontingenter

Kontingenter Tangsø Fritidsordning og Klub

Morgenplads: 570,00 kr. pr. måned

Heldagsplads: 1200,00 kr. pr. måned

Seniorplads: 700,00 kr. pr. måned

Ungdomsklubben: (5-9. klasse) 150,00 kr. pr. måned

Pladsen betales månedvis forud. Der betales ikke for juli måned.

Kontingent i Tangsø FO:

Barn nr. 1 betaler fuld pris (dyreste plads) efterfølgende børn betaler ½ pris.

Husk tilmelding og udmeldelse
Dette skal ske til:

Leder Bitten Kvist Jakobsen
tlf: 3085 6786
e-mail: fo@tangsoecentret.dk

Man kan melde sit barn ud med løbende måned + 30 dage.

Mobil Menu - Tangsø Idrætscenter