Genoptræning

Overordnet er genoptræning en genopretning af eksemplevis en eller flere funktioner. Det kan være en svækkelse af hele kroppen efter længerevarende sygdom eller inaktivitet, en muskelsprængning eller et skadet led. Vi tager udgangspunkt i en udredning eller undersøgelse af problemet. Det er vigtigt at finde frem til de strukturer, der er blevet ødelagte. Herefter handler det om at genopbygge den optimale styrke i vævet og genskabe den optimale dynamik i funktionen.

Forløbet vil foregå i samarbejde mellem dig og din fysioterapeut.  Der vil blive udviklet et individuelt træningsprogram som du kan træne derhjemme eller du kan benytte vores gode faciliteter i centret. Genoptræningen kan også kombineres med manuel behandling.

Hold
Det er også muligt at træne i mindre hold. Vi samler deltagere med nogenlunde samme niveau og udfordringer. Kom og oplev dynamikken ved at træne i fællesskab, humøret og smertelindringen, når man har det sjov sammen. Mærk at kroppen bliver bedre fungerende gennem træning.

Genoptræning i bassin
Vandet giver kroppen en rummelig bevægelsesfrihed.

Vi bruger varmtvandsbassin til genoptræning i mange sammenhænge. Mange responderer rigtig godt på at bevæge sig i vand. Vandets opdrift gør, at vi kun vejer en femtedel i vandet, hvormed vores led aflastes væsentligt. Opdriften gør det muligt at løbetræne helt uden at belaste vægtbærende led, men med masser af belastning på kredsløbet. Vandets modstand og forskellige redskaber gør det nemt at graduere belastningen på muskelarbejdet. Ved at skabe turbulens i vandet kan man udfordre stabilitet og balance.

Når man tumler og leger i vandet udfordres ens balancesanser, desuden stimuleres vores følesanser af vandets berøring. Samtidig giver træning i det varme vand smertelindring og afslapning.

Genoptræningen foregår både individuelt, i små og store hold typisk inddelt efter funktionsniveau. Vi har mulighed for at lifte deltagere op/ned i vandet og i omklædningsrummet.

Kontakt

Astrid Kortegaard Rohde: 4020 7063
Lisbeth Mogensen:  2252 6191
Malene Krogsgaard:  2857 5443
Vibeke Gundersborg:  2489 2050

Genoptræningsplan
Har du været i behandling på et af landets sygehuse, og har du i den forbindelse fået en genoptræningsplan (GOP), skal du gå på mingenoptræning.dk og undersøge hvor kommunen tilbyder genoptræning. Kan kommunen ikke tilbyde genoptræning indenfor 7 dage har du mulighed for at starte din genoptræning i samarbejde med en af fysioterapeuterne i Tangsø Sundhedscenter. Det kan både være individuelt eller i små hold, på land eller i varmtvandsbassinet alt efter, hvad der er bevilliget af kommunen og i øvrigt mest relevant efter behovet.

Vederlagsfri
Tangsø Sundhedscenter samarbejder med Lemvig kommune om at udføre vederlagsfri fysioterapi og genoptræning. Har du en kronisk sygdom, som hører under den vederlagsfrie ordning, tilbyder vi træning på land og i vand samt fysioterapeutisk behandling. Det foregår individuelt eller i små grupper. Alt efter hvad der er mest relevant.

Børn
I samarbejde med Lemvig kommune har du mulighed for at vælge os, når det gælder genoptræning af børn med forskellige diagnoser/motoriske problemer. Det foregår både i vores lokaler, men også hvor vi tager ud til dagplejere eller institutioner i kommunen.

Mobil Menu - Tangsø Idrætscenter