Fysioterapi

sundhedscenter

Fysioterapi

 • Udredning og undersøgelse
 • Øvelsesvejledning/personlig træner
 • Manuelle behandlingsteknikker
 • Forebyggende vejledning i arbejdsstillinger
 • Genoptræning af kroppen efter skader, sygdom eller operation
 • Almen motion. Se de mange muligheder undr hold og motionscenter.
 • Vederlagsfri genoptræning. Kontakt os og hør mere om diagnoser og handicapgrader.

Genoptræning

Genoptræning hold

Genoptræning individuel/plan

Genoptræning bassin

Læs mere Genoptræning Hold

Det er muligt at træne i mindre hold. Vi samler deltagere med nogenlunde samme niveau og udfordringer. Kom og oplev dynamikken ved at træne i fællesskab, humøret og smertelindringen, når man har det sjov sammen. Mærk at kroppen bliver bedre fungerende gennem træning.

Læs mere Genoptræning individuel/plan

Overordnet er genoptræning en genopretning af eksemplevis en eller flere funktioner. Det kan være en svækkelse af hele kroppen efter længerevarende sygdom eller inaktivitet, en muskelsprængning eller et skadet led. Vi tager udgangspunkt i en udredning eller undersøgelse af problemet. Det er vigtigt at finde frem til de strukturer, der er blevet ødelagte. Herefter handler det om at genopbygge den optimale styrke i vævet og genskabe den optimale dynamik i funktionen.

Forløbet vil foregå i samarbejde mellem dig og din fysioterapeut.  Der vil blive udviklet et individuelt træningsprogram som du kan træne derhjemme eller du kan benytte vores gode faciliteter i centret. Genoptræningen kan også kombineres med manuel behandling.

Læs mere Genoptræning bassin

Vandet giver kroppen en rummelig bevægelsesfrihed.

Vi bruger varmtvandsbassin til genoptræning i mange sammenhænge. Mange responderer rigtig godt på at bevæge sig i vand. Vandets opdrift gør, at vi kun vejer en femtedel i vandet, hvormed vores led aflastes væsentligt. Opdriften gør det muligt at løbetræne helt uden at belaste vægtbærende led, men med masser af belastning på kredsløbet. Vandets modstand og forskellige redskaber gør det nemt at graduere belastningen på muskelarbejdet. Ved at skabe turbulens i vandet kan man udfordre stabilitet og balance.

Når man tumler og leger i vandet udfordres ens balancesanser, desuden stimuleres vores følesanser af vandets berøring. Samtidig giver træning i det varme vand smertelindring og afslapning.

Genoptræningen foregår både individuelt, i små og store hold typisk inddelt efter funktionsniveau. Vi har mulighed for at lifte deltagere op/ned i vandet og i omklædningsrummet.

genoptrænng
acunova

ACUNOVA & INTRA MUSKULÆR STIMULERING

AcuNova er en moderne form for akupunktur, som i modsætning til Klassisk Kinesisk Akupunktur fungerer via nervesystemet og hjernen
Med AcuNova bruges akupunkturpunkter, som ligger i og omkring alle led i kroppen. Rundt om leddene er der specifikke nervecentre.

Læs mere om Acunova

Når ét af disse specielle nervecentre rammes med en nål, sendes et signal videre via nervesystemet til hjernen og derigennem påvirkes forskellige dele af kroppen. Med andre ord sættes kroppens egen selvhelbredende proces i gang ved at påvirke et sådant nervecenter.
Acunova er rigtig god til smertebehandling, fordi virkningen indtræder meget hurtigt – i løbet af 1-2 minutter.

Hvordan foregår en AcuNova-behandling?
Efter at have lokaliseret problemet i kroppen indledes behandlingen med at søge efter punkterne i og omkring leddene med akupunkturnålene. Det kan være i fingerled, tåled, knæled, albueled eller evt. mellem ryghvirvlerne alt afhængig af, hvad problemet er, og hvor det sidder. Der stikkes mellem 4-6 nåle i de pågældende led. Efterfølgende sidder nålene i leddene i ca. 30 minutter, hvorfor en behandling derfor varer ca. 35 minutter.
Der gives som udgangspunkt 5 behandlinger i træk, men har der ikke været effekt efter de første 2-3 gange afsluttes behandlingen med AcuNova.

Kontakt Fysioterapeut Malene Krogsgaard el. Vibeke Gundersborg

Læs mere om IMS - Intra muskulær stimulation

IMS Akupunktur:

Intra Muskulær Stimulation er en videnskabelig funderet form for akupunktur, som bygger på neurofysiologiske principper. Formålet med IMS behandlingen er at løsne forkortede muskler som irriterer og påvirker nervevæv – og dermed stimulere til kroppens opheling af muskler og normalisering af nervevævets følsomhed.

Behandlingen foregår ved at en tynd nål stikkes i de påvirkede muskler, patienten vil typisk opleve en fornemmelse af spænding i musklen, som aftager mens nålen arbejder. Nålen skal kun sidde relativt kort tid, maksimalt et par minutter, da man med det samme kan mærke effekten af behandlingen.

Behandlingen gentages ca. 1 gang om ugen. Antallet af behandlinger varierer, men langt de fleste oplever forbedring efter første behandling. Varigheden af behandlingens effekt varierer i forhold til problemets årssag, men størstedelen oplever en langvarig positiv effekt.

IMS er en effektiv form for behandling og har kun få bivirkninger. IMS bruges som supplement til den fysioterapeutiske behandling.

Kontakt fysioterapeut Charlotte Grønkjær Jensen

El-Terapi

Kontakt Fysioterapeut Anders Barrith Nielsen, Jonas Rasmussen eller Charlotte Grønkjær Jensen.

Læs mere

På klinikken i Bøvlingbjerg har vi forskellige apparater vi kan benytte som en del af den fysioterapeutiske behandling. Kontakt en af fysioterapeuterne for at tage en snak om hvilket apparat der vil være mest relevant i dit behandlingsforløb. Valg af apparatur afhænger bl.a. af lokation og sværhedsgrad af problematikken.
Laserbehandling:
Vi tilbyder behandling med terapeutisk laser, hvilket er en skånsom men effektiv behandlingsmetode.
Laserterapi bruges til bl.a.:

 • Behandling af akutte skader, for hurtigere heling og smertelindring.
 • Behandling af kroniske tilstande, for smertelindring og reduktion af symptomer.
 • Behandling af overbelastningsskader, forskellige former for betændelse og inflammation.

En laser er forstærket lys og med laserbehandlingen overføres energien fra laserlyset til kroppens celler, hvor det kan benyttes som brændstof. Hvis du for eksempel tilfører laserenergi efter en skade, opnår du en acceleration af kroppens naturlige helingsproces.

En af fordelene ved at anvende laser tidligt i behandlingen er, at laser virker smertelindrende og hjælper
musklerne til at slappe af. Det gør det nemmere at iværksætte anden behandling efterfølgende.
Ultralyd:
Vi tilbyder behandling med ultralyd.
Ultralyd fungerer ved at lydbølger sendes gennem huden og ned i det underliggende væv. Lydbølgerne sætter vævet i svingninger og øger dermed temperaturen i de områder, der ligger så dybt, at almindelig varmebehandling ikke når ind. Ultralyd stimulerer blodcirkulationen i vævet, hvilket fremmer ophelingen i vævet. Ultralyd kaldes også for mikromassage. Man mærker ofte en positiv effekt allerede efter den første behandling. Afhængig af vævets tilstand varierer det, hvor mange behandlinger man skal have.
Behandling med ultralyd kan benyttes til

 • Overbelastningskader som f.eks. Golf- eller Tennisalbue, Hælspore, Løberknæ.
 • Muskelskader
 • Seneskader

Behandling med ultralyd er smertefri og ikke forbundet med nogen bivirkninger. Ved selve behandlingen mærker man højest en ganske svag varme i det område, som bliver behandlet. Der kan dog være tale om behandlingsreaktioner som uro og træthed i det behandlede område, hvilket bør fortage sig indenfor 12-24 timer efter behandlingen.

Trykbølge:
Vi tilbyder behandling med radierende trykbølger, som er en hurtig og effektiv behandling til skader i muskler og sener som f.eks.

 • Hælspore (Fascitis Plantaris)
 • Achillessenebetændelse
 • Golf- eller Tennisalbue
 • Springerknæ
 • Løberknæ
 • Muskelskader
 • Spasticitet

En behandling består af mellem 1000-4000 slag og tager normalt mellem 5-10 min. Afhængig af hvilket besvær du har og hvor på kroppen det er lokaliseret, justeres blandt andet kræften i slaget og antal af slag per sekund. Oftest behandles der mellem 3-6 gange med 5-10 dages mellemrum for at opnå et vedvarende resultat.

Behandling med radierende trykbølger er en relativ aggressiv behandlingsform, og der kan opleves som noget smertefuld. Behandlingen varer dog kun i nogle få minutter og ubehaget ophører, så snart behandlingen er overstået. Der er normalt ikke bivirkninger ved trykbølgebehandling.

ultralyd
Skærmbillede 2022-04-22 073545

Lungefysioterapi & KOL Rehabilitering

Lungefysioterapi: På Tangsø Sundhedscenter er det muligt både at få tilbudt lungefysioterapi individuelt eller på hold – Hold: Læs mere.
Den individuelle lungefysioterapi vil tage udgangspunkt i den enkelte persons ressourcer og muligheder. Vi vil komme ind på teorien omkring lungernes funktion og opbygning, vejrtrækningsøvelser samt gode råd og fif til at tackle åndenødssituationerne mere hensigtsmæssigt.

Læs mere om Lungefysioterapi

Der vil blive lagt vægt på vigtigheden af, at holde sig fysisk aktiv trods nedsat lungefunktion samt der udleveres et øvelsesprogram med henblik på hjemmetræning. Der vil ligeledes være en introduktion til brug af PEP-fløjten (Positive Expiratory Pressure).

Kontakt Fysioterapeut Malene Krogsgaard

Læs mere om KOL Rehabilitering

Holdet henvender sig til dig der har let til moderat KOL eller anden lungesygdom, og samtidig er motiveret for selv at yde en aktiv indsats.

Formålet med dette hold er at mindske åndenøden og øge den fysiske præstationsevne.

Der vil blive benyttet forskellige træningsredskaber og træningsformer som udfordrer udholdenheden, styrken og ikke mindst konditionen på det niveau den enkelte deltager befinder sig.

Kom glad og vær med til at opnå en forbedret livskvalitet. Der kræves en henvisning fra lægen for at deltage på holdet.

Træningstid
Torsdag kl. 10.30-11.30

Kontakt
Fysioterapeut Malene Krogsgaard
Pris Kr. 45,-
10 turskort kr. 450,-
Der er løbende tilmelding til dette hold

GLA:D træning

Har du artrose (slidgigt) i knæ eller hofte, og lever du med smerter og nedsat bevægelighed? Så kan GLA:D være noget for dig. GLA:D er en kombination af uddannelse og øvelser, hvor du lærer at træne effektivt og tackle dine smerter. Og det virker.

Sådan virker GLA:D
I gennemsnit oplever patienterne, at deres livskvalitet stiger med omkring 10 % umiddelbart efter forløbet. Et år efter er den steget til omkring 18 %. Deltagernes smerter reduceres med i gennemsnit 25 %, og forbruget af medicin falder ligesom antallet af sygemeldinger.

Kontakt Fysioterapeut Charlotte Grønkjær Jensen

GLAD
babysvømning

Børn

I samarbejde med Lemvig kommune har du mulighed for at vælge os, når det gælder genoptræning af børn med forskellige diagnoser/motoriske problemer.

Babysvømning

Læs mere Babysvømning

Lad din baby boltre sig i 32 grader varmt vand!
Giv jeres barn en god start efter fødslen ved at gå til babysvømning i Tangsø Centret.

Formål

 • at forældrene får et tæt samspil med barnet, gennem den nærhed og samhørighed forældre og barn oplever i bassinet
 • at skabe en tryghed for barnet
 • at stimulere barnets sanser: syn, lugt, hørelse, berøring og ledsans
 • at skabe gode forudsætninger for bevægelsesmæssig udvikling gennem en stimulation af balance- koordination- og muskeltræning (forudsætninger for at kunne kravle og gå)
 • at stimulere fordøjelse og åndedræt
 • at forbedre barnets søvnmønster
 • at gener ved kolik og andre smertekilder forebygges og lindres
 • at forbindelse mellem vand og velvære (som barnet har oplevet de 9 mdr. i livmoderen) kan bibeholdes og styrkes

Tider
Torsdag 11.00-11.45 Baby 0-2 år: v/Fysioterapeut Vibeke Gundersborg
Lørdag 10.00-12.00 Baby 0-6 år: fri leg
Søndag 10.00-12.00 Baby 0-6 år: fri leg

Der skal benyttes blebuks og svømmeble. Begge kan købes i Tangsø Centres Kiosk.

Kontakt
Fysioterapeut Vibeke Gundersborg

Følg os på Facebook:
BABYSVØMNING TANGSØCENTRET

Personlig træner

Kostvejleder og personlig træner i motionscentret.

Ønsker du at tabe dig, at øge din muskelmasse eller at få hjælp til at holde motivationen oppe, kan du drage nytte af en personlig træner.
Som personlig træner følger jeg dig på tæt hold, dvs. at jeg tester din styrke og kondition, måler din body age, træner sammen med dig, udarbejder træningsprogram til selvtræning, råder og vejleder i kost og motion, indtil du har opnået dit mål.

Læs mere

Sammen planlægger vi et træningsforløb som tilgodeser dine behov, og der tages selvfølgelig hensyn til dit nuværende aktivitetsniveau. Det er op til dig, om du ønsker en personlig træningstime én gang om ugen eller én gang om måneden.
Strukturen i en personlig træningstime kan sammensættes på mange forskellige måder f.eks. 20 min. til personlig samtale med vejning og 40 min. træningspas eller 60 min. træningspas/programlægning. Kort og godt: få din helt egen personlige træner og opnå dine mål nu!!!

Pris: 350kr. pr, gang 10-turskort 2500kr.

Kontakt fysioterapeut Vibeke Gundersborg

personlig træner
rsz_1seniorsport_2022_3 (1)

Motionshold

Holdtræning motionscenter

Seniorsport

Læs mere om Holdtræning i motionscenter

Holdet henvender sig til dig, der enten har en kronisk diagnose eller behov for genoptræning efter langvarig sygdom. En fysioterapeut vil være tilstede og være behjælpelig med instruktion og justering af programmer. Alle deltagere træner efter deres egne programmer, tilrettelagt af fysioterapeuten. Ved første træningsgang vil der blive lagt et træningsprogram tilpasset din formåen og individuelle målsætning.

Tirsdag og torsdag fra 14.00-15.00

Pris. pr. gang 45kr.

Læs mere om Seniorsport

Holdet for dig der kan lide at træne i det store fællesskab, godt humør og sved på panden er en selvfølge.

Torsdag fra 9.00-11.00 sept – april
Pris 50 kr. pr. gang.

I første del på land tilbyder vi træning på store bolde, rygtræning, kredsløbstræning, stationstræning med redskaber i multihallen eller individuel træning med vejledning i motionscentret.

Anden del er der vandgymnastik i det 32 grader varme vand, hvor vi arbejder med redskaber, udnytter vandets modstand og opdrift/aflastning.
Vi afslutter med en fælles kop kaffe.
Instr. Vibeke Gundersborg og Lisbeth Mogensen

Ryghold

Mandag 16.00-16.45.

Holdet med fokus på funktionel genoptræning af ryggen. Vi arbejder funktionelt i totalbevægelser m/u redskaber, detaljeret med stabilitets- og bevægelighedstræning. Der er individuel vejledning. Har du en rygdiagnose vil der ofte være mulighed for at få en henvisning fra lægen.

Pris 67 kr. pr. gang.

Kontakt: Lisbeth Mogensen 22526191

ryghold
fysiopilates

Fysiopilates

Formålet med Fysio-Pilates er at (gen)etablere den muskulære kontrol i muskelkorsettet og hele kroppen. Fysio-Pilates kan virke smertelindrende, da øvelserne blandt andet er med til at øge blodcirkulationen i det smertefulde område.

Læs mere

Fysio-Pilates henvender sig bl.a. til dem der har rygsmerter, whiplash og bækkensmerter, og hvor der er mulighed for at tage individuelle hensyn alt efter udøverens formåen og skavanker.

Træningstid

Kontakt før opstart
Fysioterapeut Vibeke Gundersborg

Pris 67 kr. pr. gang

Motionssvømning/Aquagym

Vi starter med 30 min. aquagymnastik. Her indgår opvarmning, kondition, koordination, styrke og stabilitetstræning. Herefter 10 min. ”frit spil”, hvor man kan svømme eller lave individuelle øvelser. Timen afsluttes med fælles udspænding.

Onsdag kl. 9.00-9.40

Der er plads til 30 deltagere på hvert hold i perioden.
Der er ingen svømning i uge  7 (vinterferie) og uge 42 (efterårsferie)

Kr. 600 – online tilmelding

Motionssvømning hjemmeside
gravid svømning

Graviditetssvømning

Trænger du til motion og velvære, føler du dig tung og besværet, har du bækkensmerter, mange plukveer, krampe i benene, ondt i ryggen eller trænger du blot til en fritime – så er denne træningsform i vand noget for dig.

Læs mere

Vi laver øvelser for arme/ben, ryg/bækken og ikke mindst for konditionen med og uden redskaber. Træningen vil både være sjov og udfordrende samt give en rigtig god fornemmelse af velvære og bevægelsesfrihed.

At lave gymnastik i vand er meget skånsomt for kroppens led hvilket gør træningen meget effektiv for dig og din “aquababy”.

Du er velkommen til at benytte dig af vores almindelige aquagymnastikhold som ligger om tirsdagen, onsdagen, torsdagen eller/og om fredagen.

Mandag kl. 13.00-13.45

Gigthold & Ryghold i bassin

Læs mere Ryghold

Holdet henvender sig til deltagere med forskellige rygproblemer. Det kan både være kroniske eller en genoptræning i forbindelse med operation. Vi træner ledbevægelighed, stabilitet, styrke og moderat kondition.

Det er ofte smertelindrende at træne i vand og samtidig giver det en større bevægelsesfrihed.

Der er tid til individuel vejledning. Der kræves en henvisning fra lægen for at deltage på holdet.

Tidspunkt

Tirsdag kl. 9.15-10.00
Onsdag kl. 9.45-10.30

Kontakt

Fysioterapeut Lisbeth Mogensen

Pris

Pr. gang kr. 67

Læs mere Gigthold

Gigtholdet er for dig, der har en gigtlidelse eller anden form for funktionstab, og som gerne vil holde kroppen i gang og humøret i top.

Træningen foregår i varmtvandsbassin, hvor du skånsomt og effektivt træner hele kroppen, og samtidig oplever den afslappende effekt vandet har på dine led og muskelspænding. Under træningen vil alle leddene blive arbejdet igennem, og der vil være fokus på balance/stabilitet og styrke af hele kroppen. Der kræves en henvisning fra lægen for at deltage på holdet.

Træningstid

Tirsdag kl. 13.00-13.45
Torsdag kl. 13.45-14.30

Kontakt inden opstart

Fysioterapeut Malene Krogsgaard
T 2857 5443

Pris

Kr. 67,- per gang

Gigthold
balance hold

Balancehold

(Holdet ligger mandag, men tidspunkt kan variere)

Holdet er for dig der gerne vil forbedre din balance og samtidig få ideer til øvelser der kan integreres i din hverdag.

Læs mere

Der vil være fokus på træning af balance, styrke og gang. De første gange vil du få testet din balance, som senere igen vil blive re-testet. Holdet ligger mandag formiddag, tidspunktet kan variere fra forløb til forløb. Der trænes i 30 min og undervejs vil der være pauser. Det er vigtigt at du har gode sko på til træningen. Du må gerne have stok eller rollator med, hvis behovet er der.

Balancen bliver generelt dårligere med alderen, men balanceproblemer kan også komme ved længere tids sygdom eller nedsat muskelstyrke. En god balance betyder, at du kan reagere hurtigt og undgå fald og skader, det er derfor vigtigt at træne sin balance. Det kan være simple øvelser der kan laves i hverdagen. Et forløb strækker sig over 10 gange. Hvor vi vil arbejde på at få balancesanserne til at samarbejde med hjernen og musklerne, så der skabes en stabil krop.

Kontakt Fysioterapeut Vibeke for flere oplysninger og tilmelding.

Menu - Tangsø Idrætscenter
Tangsø Idrætscenter