Forretningsudvalg & Udvalgsformænd

Forretningsudvalg

Kim Jørgensen

Formand

Peter Jessen

Næstformand

Lars Mølgaard

Sekretær

Jack Sundstrøm

Kasserer

Udvalgsformænd

Alex Laugesen

Badminton/tennis

Lone Hedegaard

Svømning

Lasse Bredahl Rasmussen

Fodbold

+45-21128060
Mail: fodbold-buf-tfs@outlook.dk

Sussie Kristensen

Håndbold

Lone Hedegaard

Gymnastik

Mathias Kjærsgaard

Fitness

Menu - Tangsø Idrætscenter
Tangsø Idrætscenter