Børnekursus

Børnekursus

Træningstider

Børneholdene starter i uge 35 og slutter i uge 50.
Der er ingen svømmeundervisning i uge 7 og 42 grundet ferie.

Børn kr. 450,-
Pr. sæson

Tirsdage 15.25-16.10
Tilmeld


Opstart/vandtilvænning 5-7 år
Det overordnede mål med holdet er at skabe et godt fundament for den undervisning børnene vil modtage i forbindelse med den specifikke stilarts indlæring på de næste tre hold på klubbens svømmekurser.

På tilvænnings holdet er spændende og sjove aktiviteter i vandet midlet mod målet.

Undervisningen tager udgangspunkt i udviklingen af børnenes færdigheder i og med vand. Dette sker ved at tage udgangspunkt i de fire grundlæggende færdigheder i forbindelse med indlæringen i den ugentlige undervisning. Der vil ikke være specifik stilarts undervisning på holdet, men de første spæde skridt mod rygcrawl og crawl vil være en del af undervisningen.

Undervisningen gennemføres med brug af hjælpemidler i det omfang det er nødvendigt i forhold til barnets højde- og barnets færdigheder.

Undervisningsmål for opstart/vandtilvænning:

 • Komme sikkert op- og ned i vandet
 • Hoppe i vandet på benene
 • Samle ting op fra bunden med hænderne
 • Puste bobler og puste ting
 • Flyde på ryggen- og flyde på maven
 • Dykke hele kroppen under vandoverfladen
 • Udføre crawl- og rygcrawl ben med et spaghettirør eller plade
 • Udføre delfinhop
 • Blive helt tryg ved vandet og derved minimere brugen af hjæpemidler
 • Deltage i mærke/diplom svømning
 • Holdets undervisningsmål vil blive justeret løbende efter holdets færdigheder

5-8 år Onsdag 15.15-16.00
7-11 år Tirsdag 16.15-17.00
Tilmeld


Begyndere 5-8 år + 7-11 år +5-10 år (3 hold)
De overordnede mål med holdet er at skabe et godt fundament for den undervisning børnene vil modtage i forbindelse med den specifikke stilarts indlæring på alle holdene i klubbens svømmeskole.

På begynder holdet målrettes undervingen endvidere mod stilarten rygcrawl. Det skal være sjovt- og motiverende at være på begynder holdet og det enkelte barn skal opnå succes og sejre i forhold til barnets egne færdigheder.

Undervisningen tager udgangspunkt i udviklingen af børnenes færdigheder i og med vand. Dette sker ved at tage udgangspunkt i de fire grundlæggende færdigheder i forbindelse med indlæringen i den ugentlige undervisning. Der vil være specifik stilarts undervisning på holdet, der primært målrettes rygcrawl men også i høj grad indeholder for øvelser til indlæringen af crawl på holdet for let øvede.

Der vil blive inddraget såvel livredningsaktiviteter som boldspils aktiviteter i undervisningen.

Undervisningen gennemføres med brug af hjælpemidler i det omfang det er nødvendigt i forhold til barnets højde- og barnets færdigheder.

Undervisningsmål for begyndere:

 • Børnene skal kunne klare sig uden brug af bælte – og vinger
 • Svømme 25 m rygcrawl ben
 • Svømme 25 m rygcrawl
 • Kan falde i vandet forlæns- og baglæns
 • Kaste- og gribe en bold i vandet
 • Dykke til bunden og samle dykker ringe op
 • Svømme igennem en eller flere hullahop ringe under vandoverfladen
 • Svømme crawl ben m. plade
 • Kravle op- og ned på redskaber ude i bassinet
 • Slå en forlæns koldbøtte
 • Deltage i mærke / diplomsvømning
 • Holdets undervisningsmål vil blive justeret løbende efter holdets færdigheder

7-10 år Onsdag 14.30-15.15
9-12 år Mandag 16.00-16.45

Tilmeld


Let øvede 7-10 år
Det overordnede mål med holdet er at fortsat at skabe et godt fundament for børnenes aktiviteter i og med vand. Samtidigt er det målet at sikre at børnene bliver bevidste om vandets egenskaber og hvilke fantastiske oplevelser man kan få i det våde element. På let øvede skifter det primære stilartsfokus fra rygcrawl til crawl.

Undervisningen tager udgangspunkt i udviklingen af børnenes færdigheder i og med vand. Dette sker fortsat ved at tage udgangspunkt i de fire grundlæggende færdigheder. Børnene vil til stadighed møde nye udfordringer der vil stille krav til deres færdigheder og dygtiggøre dem i forhold til at begå sig i det våde element. Der vil nu hvor vanddybden tillader det blive tilført undervisningen en del udsprings øvelser og et af målene for holdet er at alle skal kunne tage et hovedspring. Dertil kommer at der vil være fokus på førstehjælp- og livredning som en vigtig del af undervisningen.

For at deltage på holdet let øvede skal man kunne svømme uden brug af bælter- og vinger eller andre hjælpemiler.

Undervisningsmål for let øvede:

 • Udføre et hovedspring fra kanten
 • Svømme med t-shirt på
 • Kunne bugsere/bjærge en kammerat fra holdet
 • Svømme 25 m crawl ben
 • Svømme 25 m crawl med korrekt vejrtrækning
 • Svømme 100 m rygcrawl
 • Baglæns koldbøtter
 • Udføre udfordrende balance øvelser som at stå og sidde på en plade, mens man skaber fremdrift med skoddeøvelser
 • Skabe et godt sammenhold på tværs af holdet.
 • Øve brystsvømning
 • Deltage i mærke / diplomsvømning
 • Holdets undervisningsmål vil blive justeret løbende efter holdets færdigheder

Tirsdage kl. 17.05 – 17.50

Tilmeld


Øvede 9-14 år
Holdet er ”super” holdet i svømmeundervisningen. Det overordnede mål med holdet er at skabe en masse dygtige børn, der nyder at være i vand og besidder de egenskaber der gør at de alle har en super oplevelse når de hopper i det våde element. Når man skal gå på øvede skal man beherske de grundlæggende færdigheder på et højt niveau, men man skal fortsat kunne udfordres hver gang til træningen. Undervisningen vil være bredt funderet blandt de muligheder man har som et barn i alderen fra 9 år og opefter.

Stilartsfokus vil blive flyttet fra rygcrawl- og crawl over mod brystsvømningen. Det er målet at man som færdigudklækket svømmer på holdet for øvede behersker stilarterne crawl- rygcrawl og brystsvømning.

Der vil fortsat være en høj grad af fokus på udvikling af livredningsfærdigheder.

For at deltage på holdet øvede skal man kunne svømme uden brug af bælter- og vinger eller andre hjælpemiler.

Undervisningsmål for øvede:

 • Lave en salto fra kanten
 • Svømme med tøj på
 • Undsætte- redde- og foretage en ophaling af en forestillet bevidstløs svømmer
 • Have kendskab til livredning
 • Svømme 500 m valgfrit
 • Svømme 50 m crawl med korrekt vejrtrækning
 • Svømme 25 m brystsvømning
 • Svømme 25 m brystsvømningsben
 • Beherske forskellige dykkemetoder som for eksempel at kunne sidde og ligge på bunden.
 • Komme sikkert op- og ned i vandet
 • Beherske effektiv vejrtrækning i alle stilarter
 • Deltage i mærke / diplomsvømning
 • Udholdenhed
 • Holdets undervisningsmål vil blive justeret løbende efter holdets færdigheder
Mobil Menu - Tangsø Idrætscenter